ข่าวสาร

 • บริษัท ดูปองท์ (ประเทศไทย) จำกัด เช่าพัดลมไอน้ำ

  6 ธันวาคม 2561 บริษัท ดูปองท์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมไอน้ำ รุ่น Super Eco 24 จำนวน 6 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเร

 • บริษัท ฟาร์มระพีพัฒน์ (1999) จำกัด เช่าเครื่องทำลมเย็น

  5 ธันวาคม 2561 บริษัท ฟาร์มระพีพัฒน์ (1999) จำกัด ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าเครื่องทำลมเย็น รุ่น 70EX จำนวน 2 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา

 • บริษัท เอเชี่ยนมัลติสปอร์ต แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด เช่าพัดลมอุตสาหกรรม แบบแขวน

  5 ธันวาคม 2561 บริษัท เอเชี่ยนมัลติสปอร์ต แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมอุตสาหกรรม แบบแขวน จำนวน 15 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสิน

 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.สุวรรณผ้าใบ เช่าพัดลมอุตสาหกรรม แบบแขวน

  4 ธันวาคม 2561 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.สุวรรณผ้าใบ ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมอุตสาหกรรม แบบแขวน จำนวน 9 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็

 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด มนเทียรรุ่งเรือง เช่าเครื่องทำลมเย็น

  4 ธันวาคม 2561 ห้างหุ้นส่วนจำกัด มนเทียรรุ่งเรือง ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าเครื่องทำลมเย็น รุ่น 70EX จำนวน 8 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา

 • บริษัท สแตนดาร์ด แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด เช่าพัดลมไอน้ำ

  3 ธันวาคม 2561 บริษัท สแตนดาร์ด แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมไอน้ำ รุ่น Super Eco 24 จำนวน 3 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัท

 • คุณสรีร์ภรณ์ ปาลวัฒน์ ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมอุตสาหกรรม

  1 ธันวาคม 2561 คุณสรีร์ภรณ์ ปาลวัฒน์ ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมอุตสาหกรรม จำนวน 10 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ประหยัดจริง ท

 • คุณญาดา ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าเครื่องทำลมเย็น

  30 พฤษจิกายน 2561 คุณญาดา ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าเครื่องทำลมเย็น รุ่น 70EX จำนวน 6 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ประหยัดจริง ทีน

 • ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งตราดยั่งยืน เช่าเครื่องทำลมเย็น

  30 พฤษจิกายน 2561 ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งตราดยั่งยืน ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าเครื่องทำลมเย็น รุ่น 70EX จำนวน 10 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย

 • บริษัท บางกอกโคมัตสุ ฟอร์คลิฟท์ จำกัด เช่าพัดลมไอน้ำ

  29 พฤษจิกายน 2561 บริษัท บางกอกโคมัตสุ ฟอร์คลิฟท์ จำกัด ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมไอน้ำ รุ่น ICE จำนวน 5 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา

กำลังแสดงหน้าที่ 1/220 Next »