ข่าวสาร

 • บริษัท โลจิคอม อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด สั่งซื้อพัดลมไอเย็น

  บริษัท โลจิคอม อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด ได้ให้ความไว้วางใจ สั่งซื้อพัดลมไอเย็น รุ่น 55EX จำนวน 2 เครื่อง และพัดลมไอเย็น รุ่น 25EXN จำนวน 2 เครื่องทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่ซื้อสิน

 • วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร (จอมทอง) เช่าพัดลมไอเย็น

  วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร (จอมทอง) ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมไอเย็น รุ่น 70EX จำนวน 12 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ประหยัดจริ

 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เช่าพัดลมอุตสาหกรรม

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมอุตสาหกรรม แบบตั้งพื้น จำนวน 12 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง

 • ศูนย์พัฒนาหลักนิยมและยุทธศาสตร์ เช่าพัดลมอุตสาหกรรม

  ศูนย์พัฒนาหลักนิยมและยุทธศาสตร์ ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมอุตสาหกรรม แบบตั้งพื้น จำนวน 100 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ประหย

 • เดอะ ริเวอร์ คอนโดมิเนียม เช่าพัดลมไอเย็น

  เดอะ ริเวอร์ คอนโดมิเนียม ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมไอเย็น รุ่น 70EX จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ประหยัดจริง ทีนี่ที

 • โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ เช่าพัดลมไอน้ำ

  โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมไอน้ำ รุ่น Super Eco 24 จำนวน 26 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง

 • บริษัท อิลลินอยส์ อินสทรูเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด เช่าพัดลมไอน้ำ

  บริษัท อิลลินอยส์ อินสทรูเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมไอน้ำ รุ่น Super Eco 24 จำนวน 2 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเ

 • ร้านเกาะโพธิ์ พอร์คช๊อป สั่งซื้อพัดลมไอเย็น

  ร้านเกาะโพธิ์ พอร์คช๊อป ได้ให้ความไว้วางใจ สั่งซื้อพัดลมไอเย็น รุ่น 70EX จำนวน 1 เครื่อง ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่ซื้อสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ประหยัดจริง ทีนี่ที่เดียว บริการจัดส

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เช่าพัดลมอุตสาหกรรม

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ให้ความไว้วางใจ เช่าพัดลมอุตสาหกรรม แบบแขวน จำนวน 12 เครื่อง เพื่อใช้ทำความเย็น ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่เช่าสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจริง ประหยัดจริง ทีนี่ที

 • หจก.ฟอร์มูล่า อัลติเมท สั่งซื้อพัดลมไอเย็น

  หจก.ฟอร์มูล่า อัลติเมท ได้ให้ความไว้วางใจ สั่งซื้อพัดลมไอเย็น รุ่น 70EX จำนวน 1 เครื่อง และพัดลมไอเย็น รุ่น 55EX จำนวน 1 เครื่อง ทางทีมงาน บริษัท แอคดี จำกัด ได้ทำการจัดส่งพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบพระคุณ ที่่ซื้อสินค้ากับทางบริษัทของเรา เย็นจ

กำลังแสดงหน้าที่ 1/313 Next »