ข่าวกิจกรรม

ถวายความเย็น เป็นกุศลใหญ่ เย็นกายเย็นใจ

10 ต.ค. 2559 (อ่าน 434 )

บริษัท มาสเตอร์คูล แอคดี มอบถวายความเย็นร่วมโครงการ เจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็๋นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ ส่งเสริมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 โดยคณะสงฆ์ร่วมกับส่วนราชการ อำเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา และพุทธศาสนิกชน ทั่วไป วันที่ 9 ตุลาคม 2559 ณ วัดโพธาราม ตำบลบางพระ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

นอกเหนือจากทางบริษัท แอคดี จำกัด จะได้รับมอบถวาย พัดลมตั้งพื้น ขนาด 16 นิ้ว เพื่อร่วมโครงการแล้วยังได้ติดตั้งระบบความเย็นพัดลมไอน้ำช่วยระบบ ความร้อนภายในวัดอีกด้วย ขออนุโมทนาสาธุ ทุกท่านที่ร่วมมือร่วมใจจัดโครงการในครั้งนี้ค่ะ